ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน โรงเรียนนครสวรรค์ ได้ที่ Facebook ด้านล่างนี้