ผู้อำนวยการโรงเรียน

 Pansak.jpg 

นายพันศักดิ์ ศรีทอง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

 

ออนไลน์

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์น่าสนใจ


ผู้บริหาร

ผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์ มีดังนี้

                พ.ศ. 2448-2451                                            ครูใหญ่                          พระครูธรรมฐิติวงศ์

                พ.ศ. 2451-2456                                            ครูใหญ่                          พระครูสวรรค์นคราจารย์

                พ.ศ. 2456-2458                                            ครูใหญ่                          ขุนบรรเจิดวิชาชาญ

                พ.ศ. 2458- 2462                                           ครูใหญ่                          ขุนกุมาโรวาท

                พ.ศ. 2462- 2465                                           ครูใหญ่                          ขุนเสขวุฒิศึกษา

                พ.ศ. 2465-2470                                            ครูใหญ่                          ขุนอภิรักษ์จรรยา

                พ.ศ. 2470-2475                                            ครูใหญ่                          นายสนิท                เมษามาน

                พ.ศ. 2475-2477                                            ครูใหญ่                          นายประเสริฐ        เจริญโต

                พ.ศ. 2477-2484                                            ครูใหญ่                          นายเลื่อน               วุฑฒยากร

                พ.ศ. 2484-2485                                            ครูใหญ่                          นายเทพ                  อินสุวรรณ

                พ.ศ. 2485-2494                                            อาจารย์ใหญ่                นายถิ่น                    รัติกนก

                พ.ศ. 2495-2509                                            อาจารย์ใหญ่                นายโชติ                  สุวรรณชิน

                พ.ศ. 2509-2514                                            อาจารย์ใหญ่                นายสมบัติ             แสงรุ่งเรือง

                พ.ศ. 2514-2519                                            อาจารย์ใหญ่                นายภิรมย์                บุษยกุล

                พ.ศ. 2519-2523                                            ผู้อำนวยการ                นายอุเทน                เจริญกูล

                พ.ศ. 2523-2532                                            ผู้อำนวยการ                นายชื่น                    ศรีสวัสดิ์

                พ.ศ. 2532-2539                                            ผู้อำนวยการ                นายธีรพนธ์            กลางนภา

                พ.ศ. 2539-2543                                            ผู้อำนวยการ                นายเฉลิม                หงษ์สัมฤทธิ์

                พ.ศ. 2543-2546                                            ผู้อำนวยการ                นายวิวัฒน์               อนิวรรตกูล

                พ.ศ. 2546-2553                                            ผู้อำนวยการ                 นางสาวบุบผา        เสนาวิน

               พ.ศ. 2554 - 2556                                           ผู้อำนวยการ                 นางสาวเพ็ญจรัส   สิงห์ทอง

               พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน                                       ผู้อำนวยการ                 นายวินัย                 ทองมั่น

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้

เมนูทั่วไป

ischool

km.png

งบประมาณ

alumni.png

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
751180