ผู้อำนวยการโรงเรียน

 Pansak.jpg 

นายพันศักดิ์ ศรีทอง

 ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

 

ออนไลน์

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์น่าสนใจ


ติดต่อโรงเรียน

เลขหมายภายในโรงเรียนนครสวรรค์

056 - 221151   Fax. 120 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

OPERATOR กด 0
สำนักงานผู้อำนวยการฯ   กลุ่มบริหารวิชาการ  
ผู้อำนวยการ (ผอ.วินัย) 111 รองผู้อำนวยการ (รองฯธีระพงษ์) 103
เลขานุการฯ 112 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (อ.ชัยพร) 163
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (อ.จินดา) 164
กลุ่มบริหารงบประมาณ   สำนักงานวิชาการ 133
รองผู้อำนวยการ (รองฯสุดารัตน์) 102 งานทะเบียน 108
ผู้ช่วยอำนวยการ (อ.ทองหล่อ) 106 งานวัดผล 132
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (อ.สมศักดิ์) 131 งานเอกสารสิ่งพิมพ์ 134
งานสารบรรณ - บุคลากร 130 ห้องสมุดคอวนิช 152
งานแผนงาน 118 วิทยาศาสตร์ 143
งานการเงิน - การบัญชี 119 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 110
งานการเงิน 107 ภาษาต่างประเทศ 145
โทรสาร 120 ภาษาไทย 147
    สังคมศึกษา 148
กลุ่มบริหารบุคคล   พาณิชกรรม 149
รองผู้อำนวยการ (รองฯณรงค์) 104 คอมพิวเตอร์ 150
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (อ.สมศักดิ์) 138 พลานามัย 151
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 139 ศิลปศึกษา 113
สำนักงานกิจการนักเรียน 140 เกษตรกรรม 153
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 156
กลุ่มบริหารทั่วไป   คณิตศาสตร์ 159
รองผู้อำนวยการ (รองฯวันเพ็ญ) 105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 158
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (อ.ธงทอง) 141 คอมพิวเตอร์  183
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (อ. 142 งานโสตทัศนศึกษา 109
ธนาคารโรงเรียน 124 งานแนะแนว 115
พยาบาล 116 ห้องร่มสัก 135
ดนตรี 127 ห้องเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติการเคมี 110
ประชาสัมพันธ์ 117 ห้องเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ 184
สำนักงานภารโรง 137 ห้องเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติการวิทย์ ม.ต้น 185
กิจกรรมสหกรณ์ 121 ศูนย์อาเซียนศึกษา 180
       
       
    อื่น ๆ  
    หอประชุมเก่า 114
    ห้องอาหารครู 123
    ห้องนอนครูเวรชาย 128
    ห้องยามรักษาการณ์ 129
    สระว่ายน้ำ 126
    ห้องโสตทัศนศึกษา 122
    ห้องประชุมอาคาร 100 ปี

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้

เมนูทั่วไป

ischool

km.png

งบประมาณ

alumni.png

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พยากรณ์อากาศ

สถิติ

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
751185